Styrelsen


Nuvarande styrelse valdes av årsmötet den 15e Juni år 2016.

Ordförande:
Emanuel Olsson

Ledarmöter:
Johan Ramström (vice ordförande)
Fredrik Thomander
Anders Wollbeck
Michael Grönroos (kassör)