Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/c/0/8/unisong.se/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/c/0/8/unisong.se/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/c/0/8/unisong.se/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/c/0/8/unisong.se/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284

Stadgar


 1. Föreningens namn är UniSong | United Songwriters
 2. Föreningen har sitt säte i Stockholm.
 3. Föreningens syfte är att organisera yrkesverksamma låtskrivare, textförfattare och musikproducenter från hela Sverige.
 4. Föreningen arbetar för att musikskapare skall få en större del av intäkterna som genereras av deras verk. Föreningen syftar även till att öka kunskapen om musikskapares verklighet hos såväl musikindustrin som allmänheten. Föreningen sysslar inte med någon form av affärsmässig verksamhet.
 5. Medlemskap kan erhållas för samtliga yrkesverksamma låtskrivare, textförfattare och musikproducenter i Sverige som är anslutna till ett upphovsrättssällskap. Uteslutning ur föreningen kan endast beslutas av den högsta beslutande församlingen – årsmötet.
 6. Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.
 7. Räkenskapsåret är 1/1 – 31/12.
 8. Revisorer utses av årsmötet.
 9. Högsta beslutande församling – årsmötet sammankallas en gång per år. Kallelse måste utgå senast 14 dagar innan mötet.
 10. En röst erhåller de medlemmar som har erlagt sin medlemsavgift.
 11. Ny styrelse väljs av årsmötet. Styrelsen består av ordförande och minst fyra ledamöter. Ordförande väljs av årsmötet. Styrelseledamöternas funktioner beslutas av styrelsen.
 12. Ändring av stadgarna kan endast göras av årsmötet eller extra föreningsstämma där minst 2/3 av medlemmarna är närvarande.

 

Stadgarna senast uppdaterade vid årsmötet 2018.