Hjälp oss bli ännu större


Idag, 5 år efter Unisong grundande, utökar vi nätverket med en hemsida!

Vi hoppas genom detta initiativ nå ut till dig musikskapare som, liksom vi, önskar ett nätverk och en organisation som tillvaratar våra intressen i den ibland svårnavigerade musikbranschen. Ensam är inte alltid stark.

Föreningen skapades av dess medlemmar för att bilda ett rikstäckande nätverk, där vi dels gemensamt kan påverka hur vår bransch fungerar, men även hjälpa varandra med de dagliga problem vi ställs inför. Många musikskapare idag är både låtskrivare, musiker och producenter. UniSong vill stå upp för den enskilda musikskaparen, vare sig det gäller upphovsrätt till ditt verk eller närstående rättigheter till ditt framförande och din inspelning. Vi ser nämligen att dessa så ofta hänger ihop och önskar en framtid där rättigheterna i mindre utsträckning ägs av stora bolag. Vi uppmanar därför alla våra medlemmar att hävda sina rättigheter i alla förhandlingar, och att inte överlåta eller sälja några rättigheter om det inte finns goda skäl till det. Vi vill verka för att fler blir medvetna om vilka rättigheter de faktiskt har. Musikbranschen har demokratiserats de senast åren på ett radikalt sätt. Det är ett paradigmskifte vi sett. Du måste inte längre ge upp rättigheter för att kunna släppa och få ut din musik. Men att äga rättigheter innebär även ansvar och mycket arbete. Och då är ett stort nätverk bra att ha.

Sverige är ett rätt litet land men UniSong har redan bortåt 600 medlemmar. Men vi kan bli större. UniSong arbetar givetvis endast med det som medlemmarna önskar att vi skall arbeta med. Senare under våren 2017 kommer vi samla oss till årsmöte, där föreningens fokus återigen skall sättas och du som enskild medlem kan göra din röst hörd.

Om du är intresserad av en musikbransch som är transparent och rättvis för oss musikskapare, så har du inget att förlora på att bli medlem i UniSong. Välkommen till nätverket!

Med vänlig hälsning,
Emanuel Olsson
Ordförande UniSong